Türkiye’nin İletişimde İkinci Baharı – Kablo Tv Şebekesi Raporu Yayınlandı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği – TELKODER, Türkiye’de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam rekabet ve serbestleşmenin gelişmesine doğrudan katkıda bulunmak, Telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler arasında yakın dayanışma ve işbirliğini oluşturarak hizmet kalitesi ve verimliliği yükseltmek, sektörde yer alan şirketlerin güçlenerek dünyaya açılmaları ve dış pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak amacı ile 26 Haziran 2002 tarihinde kurulmuştur. TELKODER, yurttaşlarımızın en ileri ve en ucuz haberleşme olanaklarına kavuşması, ülkemizin uluslararası arenada büyük bir haberleşme merkezi olabilmesi için serbestleşme ve rekabeti savunan işletmecilerin derneğidir.

TELKODER olarak, ülkemizdeki yüksek hızlı (genişbant) İnternet’in yaygınlaşması, fiber altyapının hızla büyütülmesi konularında uzun zamandır çaba harcıyoruz. 4.5G’ye geçiş sürecinde ulusal fiber altyapımıza hem alternatif, hem de tamamlayıcı kimliği olan Kablo TV şebekemiz büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda TELKODER’in bilgi desteği ile katkıda bulunduğu ve BRAINWAVE Communications tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İletişimde İkinci Baharı – Kablo TV Şebekesi” başlıklı raporu sizlerle paylaşmak istedik.

Genişbant internetin diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemiz açısından da öneminin farkında olan siyasi iradenin önünde, genişbant yatırımlarının son beş yılda yeterli büyüklükte gerçekleşmemiş olması sorunu bulunmaktadır. Dolayısıyla, mevcut Kablo TV internet şebekesi, genişbantın yaygınlaştırılmasında değerlendirilmek için bekleyen çok önemli bir fırsattır.

Kablo TV şebekesi, hem alternatif işletmecilerin hem de mobil işletmecilerin önüne geniş bir otoyol sunacaktır; böylece rekabeti arttıracak ve vatandaşlara ses-internet-video gibi tüm hizmetlerin rekabet altında sunulmasına katkı yapacaktır.

Kablo TV şebekesi bir an önce özelleştirilmelidir. Özelleştirmenin oluşturacağı gelirin devlet için önemli bir kaynak olmasının yanında, yapılacak çalışmaların hem istihdama hem de vergiye katkıları olacaktır.

TELKODER, alanının en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak önemli gördüğü konularda kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapmaktadır. TELKODER’in bilgi desteği ile hazırlanan bu raporun, Elektronik Haberleşme sektörüne olumlu katkıları olmasını umuyoruz.

Saygılarımla,

Yusuf Ata ARIAK

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı

Türkiye’nin İletişimde İkinci Baharı – Kablo TV Şebekesi Raporu’nu indirmek için tıklayınız.